Nettbutikk

Knappefabrikk

Når vi ikke lenger har en håndfast
knappefabrikkbutikk, produserer vi mer og våre
forfandlere blir lykkeligere og ler. Vi produserer
som gale og blir smalere enn samle.

Hvis vi ikke rekker telefonen når du ringer, vi at den
plinger og plinger. Send oss da en e-post eller SMS, så
svarer vi på kvelden ganske sent, men til gjengjeld så
pent, så pent.

post@snellaogpetronella.no

Natascha Krabbe
Knappestøpende knappegründer
natascha@snellaogpetronella.no
Mob: +47 93 44 04 33

Dag Krabbe
Knappekroneinvestor gi MirakelfiskerDag
dag@snellaogpetronella.no
Mob: +47 93 28 85 05

Snella&Petronella AS - post@snellaogpetronella.no - Åmotveien 2 - 1389 Heggedal - Norge - tlf +47 934 40 433 - 914 938 619 MVA

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern